Bieg Południowy 10km

Zapraszamy 18 maja 2024 r. na 20 edycję Radziejowskiego Biegu Południowego.

Nasza 10 km trasa czeka na Was!

REGULAMIN

XX Radziejowski Bieg Południowy – 10 km

ORGANIZATORZY: Klub Sportowy ZRYW Radziejów, Urząd Miasta w Radziejowie,

TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg na 10km odbędzie się 18.05.2024 r. (sobota) o godz. 15.00
 • Start i meta – STADION MIEJSKI w Radziejowie ul. Sportowa 1

TRASA

 • Dystans 10km (jedna pętla)- 100% asfalt
 • Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów. Nie będzie pobierana kaucja za chip.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa po biegu.

UCZESTNICTWO

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 18.05.2024r. -16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy i chip. Podczas weryfikacji należy przedstawić – dowód tożsamości. Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na www.kszryw.pl oraz www.foxter-sport.pl

W biurze zawodów w dniu startu – Stadion Miejski – od godziny 13.00 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, chipów.

Kontakt z organizatorami: tel. 668 929 946 e-mail: kontakt@kszryw.pl

OPŁATA STARTOWA

 • do 30.04.2024r – 40,00 zł. (opłata przez płatności online podczas zapisów elektronicznych),
 • od 1maja 2024 r. – 50,00 zł. (opłata w dniu startu jeżeli będą dostępne miejsca, tylko gotówka),
 • z opłaty zwolnieni są zawodnicy:
  • mężczyźni w wieku 70 lat i starsi,
  • kobiety w wieku 60 lat i starsze,
 • opłata dla mieszkańców miasta Radziejów (zamieszkali aktualnie na terenie miasta Radziejów) – 20,00 zł. (kod rabatowy przesyłany na e-mail po weryfikacji)
 • opłata dla członków KS ZRYW Radziejów – 20,00 zł.(kod rabatowy przesyłany na e-mail po weryfikacji)

W przypadku przelewu z opłatą za kilka osób  (opcja dla grup, klubów itp.) prosimy o kontakt.

Prośby o fakturę za opłatę startową prosimy kierować na kontakt@kszryw.pl (prosimy podać dane do rachunku, który będzie wystawiony po wpłacie opłaty i do odbiory w dniu zawodów)

Limit uczestników wynosi 100 osób ( liczą się zawodnicy z nadanymi numerami startowymi czyli z odnotowaną opłatą startową).

PAKIET STARTOWY

Upominek, zabezpieczenie medyczne, medal, posiłek, bufet z wodą na trasie, pomiar elektroniczny czasu

KLASYFIKACJE

Mężczyźni: generalna i w kategoriach wiekowych : M20- (16-29 lat), M30 – (30 -39), M40- ( 40-49)-, M50 (50-59), M60– (60-69) , M70 (70 lat i starsi)

Kobiety: generalna i w kategoriach wiekowych: K20 (16-29lat), K30 (30-39), K40 ( 40-49) , K50+ (50 -59), K60 (60 lat +)

NAGRODY

 • Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników – puchar + nagroda finansowa (500,300,200zł)
  Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki – puchar + nagroda finansowa (500,300,200zł)
 • Najlepszy Radziejowianin (zamieszkali na terenie miasta Radziejów)
 • Najlepsza Radziejowianka (zamieszkali na terenie miasta Radziejów) 
 • Kategorie wiekowe – miejsca 1–3 puchary

Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach:

 • www.kszryw.pl,
 • www.foxter-sport.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez organizatora  i przymocowane do koszulek na piersiach oraz przymocowane na bucie chipy
 • szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu – na Stadionie Miejskim w Radziejowie
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • miejsca parkingowe tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach
 • zawodników obowiązuje strój sportowy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy ZRYW Radziejów z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 88-200 Radziejów (e-mail: kontakt@kszryw.pl) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
 • Z inspektorem ochrony danych Klub Sportowy ZRYW Radziejów można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kszryw.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XX Radziejewskiego Biegu Południowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;